Тарифнi зони VoIP

БС дозволяє вести облiк i тарифiкацiю послуг IP-телефонiї. Розмiр оплати за надану послугу може залежати вiд тарифної зони, до якої належать телефоннi номери. Приналежнiсть телефонного номера до визначеної тарифної зони визначається його префiксом (першими цифрами номера). БС дозволяє автоматично нараховувати грошi в дебiт рахунка операторiв IP-телефонiї, що надають зв'язок по номерах з визначеними префiксами.

Як занести тарифну зону VoIP у довiдник

Для занесення нової тарифної зони необхiдно вибрати + у заголовку таблицi Тарифнi зони VoIP. Пiсля цього з'явиться форма Довiдник тарифних зон VoIP: додати зону, яка мiстить поле для введення назви тарифної зони Назва
Для пiдтвердження введених даних необхiдно натиснути кнопку Внести.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то тарифна зона не буде створена.

Як редагувати назву тарифної зони

Для редагування назви необхiдно клацнути на пiдкреслений номер вiдповiдної тарифної зони в таблицi Тарифнi зони VoIP. Пiсля цього з'явиться форма, в якiй мiститься поле для редагування назви тарифної зони Назва Для пiдтвердження внесених змiн необхiдно натиснути кнопку Змiнити.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Як видалити тарифну зону

Для видалення тарифної зони VoIP з довiдника необхiдно у вiдповiдному рядку таблицi клацнути по пiдкресленому х. Пiсля цього з'явиться назва тарифної зони, обраної для видалення з перелiком префiксiв, що вiдносяться до неї. Для пiдтвердження видалення необхiдно натиснути кнопку Видалити.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то видалення буде скасовано.

Як змiнити тарифну зону або оператора для префiкса

Для того щоб змiнити зону, до якої вiдноситися префiкс або оператора IP-телефонiї, що надають зв'язок по номерах з даним префiксом необхiдно в таблицi Довiдник тарифних зон VoIP клацнути по пiдкресленому префiксi. Пiсля цього з'явиться форма що дозволяє вибрати iншу тарифну зону i внести логiн (iдентифiкатор) оператора. Для пiдтвердження внесених даних необхiдно натиснути кнопку Змiнити.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Внести змiни для префiкса так само можна у формi Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси Дивiться Як змiнити тарифну зону або оператора для префiкса

Як видалити префiкс iз тарифної зони

Для видалення префiкса з тарифної зони необхiдно в таблицi Довiдник тарифних зон VoIP клацнути по пiдкресленому префiксу. Пiсля цього з'явиться форма, що дозволяє видалити обраний префiкс.
Для пiдтвердження видалення необхiдно натиснути кнопку Видалити.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то видалення буде скасовано.

Видалити префiкс так само можна у формi Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси Дивiться Як видалити префiкс

Як занести новий префiкс у тарифну зону

Для занесення префiкса в тарифну зону необхiдно в таблицi Довiдник тарифних зон VoIP клацнути по пiдкресленому слову Префiкси у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси що дозволяє створювати видаляти i змiнювати префiкси тарифних зон. Далi дивiться у формi Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси Як створити новий префiкс

Як перейти до форми Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси

Для переходу до форми Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси з форми Довiдник тарифних зон VoIP необхiдно клацнути по пiдкресленому слову Префiкси у заголовку таблицi.

Як занести новий префiкс у довiдник

Для занесення нового префiкса необхiдно вибрати + у заголовку таблицi Тарифнi зони VoIP: префiкси Пiсля цього з'явиться форма Довiдник тарифних зон VoIP: додати префiкс, яка мiстить :

Для пiдтвердження введених даних необхiдно натиснути кнопку Внести.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Як змiнити тарифну зону або оператора для префiкса

Для того щоб змiнити зону, до якої вiдноситися префiкс або оператора IP-телефонiї, що надають зв'язок по номерах з даним префiксом необхiдно в таблицi Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси клацнути на пiдкреслений номер префiкса. Пiсля цього з'явиться форма що дозволяє вибрати iншу тарифну зону i внести логiн (iдентифiкатор) оператора. Для пiдтвердження внесених даних необхiдно натиснути кнопку Змiнити.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Як видалити префiкс

Для видалення префiкса необхiдно в таблицi Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси клацнути по пiдкресленому знаку х. Пiсля цього з'явиться форма що дозволяє видалити обраний префiкс.
Для пiдтвердження видалення необхiдно натиснути кнопку Видалити.
Якщо натиснути на кнопку Назад, то видалення буде скасовано .

Як повернутися до форми Довiдник тарифних зон VoIP

Для повернення до форми Довiдник тарифних зон VoIP з форми Довiдник тарифних зон VoIP: префiкси необхiдно клацнути по пiдкресленому слову Зони у заголовку таблицi.

GradSoft © 1999-2003