Як змiнювати пароль користувача.

Для цього потрiбно у полi Пароль набрати пароль, а потiм у полi Пiдтвердити повторити обраний пароль. Пароль вiдображається у полях у виглядi точок. Для пiдтвердження набраного паролю потрiбно натиснути на кнопку OK.
Пiсля цього з'явиться форма Змiна паролю з повiдомленням Пароль змiнено. Пiсля цього вiдмiнити внесенi змiни не можна.

Що робити, якщо форма Змiна паролю з'явиться з повiдомленням:
Пароль не спiвпадає, спробуйте ще.

Це повiдомлення значить, що пароль введений у полi Пароль не спiвпадає з набраним у полi Пiдтвердити.Введiть пароль ще раз.

Як вийти з форми не запам'ятовуючi внесенi змiни

Для цього досить вибрати будь-який пункт Основного меню для роботи з користувачем. та продовжувати роботу з обраним користувачем. Або можна вибрати будь-який iнший пункт меню БС.
Пiсля пiдтвердження внесених змiн (була натиснута кнопка OK та з'явилось повiдомлення Пароль змiнено. ) вiдмiнити їх не можна.

GradSoft © 1999-2003