Часовi обмеження

Строк дiї тарифiв може визначатись не тiльки певним перiодом, але наприклад днем тижня, чи певною датою. Для визначення подiбних обмежень у БС використовують групи часових обмежень. У кожному часовому обмеженнi визначаються певнi днi тижня (або певнi дати), коли будуть дiйснi тарифнi складовi. Використання груп часових обмежень, дозволяє комбiнувати подiбнi обмеження. Наприклад можна встановити тариф який буде дiяти, тiльки 1 квiтня та по понедiлках.
Також дивiться Часовi обмеження - створення, редагування, видалення та приклади створення часових обмежень.

Як створити нову групу обмежень

Для створення нової групи обмежень потрiбно вибрати '+' у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Нова група часових обмежень, яка мiстить поле для введення назви групи. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'Внести.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як редагувати групу обмежень

Для редагування параметрiв групи обмежень потрiбно клацнути по пiдкресленiй назвi цiєї групи в таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Група часових обмежень, яка мiстить таблицю часових обмежень якi входять до обраної групи. Поле 'Назва' - це поле для введення назви групи обмежень. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку ' Змiнити '.

Як видалити групу часових обмежень

Щоб видалити групу потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi Часовi обмеження клацнути по пiдкресленому 'х'. Пiсля цього з'явиться форма Група обмежень за часом: видалення з назвою групи обмежень, яку було обрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку 'Видалити'.
Якщо у строчцi замiсть х є знак !, це означає, що це уставна група часових обмежень i видалити її не можливо.

Як створити нове обмеження

Часовi обмеження можуть вводитись на днi тижня або на певнi дати, вiдповiдно верхня та нижня таблицi форми Група часових обмежень.
Для створення нового обмеження потрiбно клацнути по '+' у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Нове обмеження, яка мiстить поля для введення границь часових обмежень та для введення строку дiї цих обмежень. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'Внести'.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як редагувати параметри обмеження

Для редагування параметрiв обмеження потрiбно клацнути по пiдкресленому знаку * у вiдповiдному стовпчику таблицi. Пiсля цього з'явиться форма яка дозволяє вносити змiни до параметрiв обмеження . Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку ' Змiнити '.

Як видалити обмеження

Щоб видалити обмеження потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому 'х'. Пiсля цього з'явиться форма з назвою обмеження, яке було обрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку 'Видалити'.

GradSoft © 1999-2003