Тарифи

Як саме будуть нараховуватись сплати за використання певної послуги визначається тарифним планом (тарифом) зазначеним у сервiс-контрактi користувача. Конкретний опис алгоритмiв пiдрахункiв суми оплати задається у тарифних складових. Дивiться також приклади створення рiзних тарифних планiв.

Як створити новий тариф

Для створення нового тарифу потрiбно вибрати + у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Новий тарифний план, яка мiстить поле для введення назви тарифу, та вибору сервiсу до якого цей тариф буде призначено. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку Внести.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як редагувати назву тарифу

Для редагування назви тарифу потрiбно клацнути по * у вiдповiднiй строчцi таблицi. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле Назва для введення назви тарифу. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку Змiнити .

Як видалити тариф

Щоб видалити тариф потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому х. Пiсля цього з'явиться форма з назвою тарифу, який було вибрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку Видалити. Якщо у строчцi замiсть х є знак ! це означає, що цей тариф є уставним для деякої послуги i його можна видалити лише видаливши цю послугу.

Як працювати з тарифними складовими

Для цього потрiбно клацнути по пiдкресленiй назвi тарифу. Пiсля цього з'явиться форма Складовi тарифу , яка дозволяє працювати з складовими тарифiв.

GradSoft © 1999-2003