Послуги

Послуга (або сервiс), що надається провайдером, визначає набiр ресурсiв, який ця послуга використовує. Крiм того, кожна послуга може надаватись користувачам за декiлькома рiзними тарифними планами. Якi саме тарифи передбачає послуга визначається набором її тарифних планiв.
При установцi БС у БД автоматично заносяться наступнi послуги: dial-up, leased line, web access, Downloading of files, Voi, One-time service, special Якi ресурси надаються в рамках цих послуг см.

Як створити нову послугу

Для створення нової послуги потрiбно вибрати '+' у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Створення нової послуги , яка мiстить поля:

Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути на кнопку Внести .

Як редагувати параметри послуги

Для редагування параметрiв потрiбно клацнути по пiдкресленiй назвi послуги у таблицi послуг. Пiсля цього з'явиться форма Редагування послуги. Значення полiв цiєї форми дивiться форму Створення нової послуги. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку Внести .

Як видалити послугу

Щоб видалити послугу потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi послуг клацнути по пiдкресленому 'х' .
Видалити послугу можна лише, якщо у БС не iснує жодного сервiс-контракту на використання цiєї послуги.

Як створити тариф пов'язаний з послугою

Для кожної нової послуги автоматично створюється уставний тарифний план, продивитись i вiдредагувати який можна використовуючи пункт меню Тарифнi плани. Прив'язати додатковий тарифний план до послуги також можна використовуючи пункт меню Тарифнi плани.

GradSoft © 1999-2003