Сервiс-контракт

Форми, якi дозволяють працювати з сервiс-контрактами користувача, викликаються з таблицi сервiс-контрактiв пункту ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.

Як вийти з форм не запам'ятовуючi внесенi змiни

Для цього досить вибрати будь-який пункт Основного меню для роботи з користувачем. та продовжувати работу з обраним користувачем. Або можна вибрати будь-який iнший пункт меню БС.
Видалення сервiс-контракту.

Як видалити сервiс-контракт

У формi Сервiс-котракт: видалення вказується, який саме сервiс-контракт буде видалено. Для видалення вибраного сервiс-контракту потрiбно натиснути кнопку Видалити.

Пiсля цього з'явиться форма Сервiс-контракт з повiдомленням Сервiс-контракт видалено.

Для повернення до перегляду таблицi сервiс-контрактiв потрiбно клацнути на пiдкреслене Повернутися до сервiс-контрактiв. Або можна вибрати пункт ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.
Внесення змiн до сервiс-контракту.

Як внести змiни до сервiс-контракту

У формi вказується, який саме сервiс-контракт буде змiнено. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути на кнопку Змiнити. Тодi з'явиться повiдомлення Змiни внесено.


Створення нового сервiс-контракту.

Дивiться також значення полiв Договiр.

Як завести логiн (iдентифiкатор) користувача

Для того щоб створити новий iдентифiкатор для користувача потрiбно при створеннi нового контракту у полi або введiть iнший ввести новий iдентифiкатор. Створений сервiс-контракт буде дiяти за цим введеним iдентифiкатором.

Як вiдкрити новий сервiс-контракт

У формi потрiбно ввести атрибути нового сервiс-контракту. Для пiдтвердження внесених даних потрiбно натиснути на кнопку Внести. Тодi з'явиться повiдомлення Сервiс-контракт додано.

Для повернення до перегляду таблицi сервiс-контрактiв потрiбно клацнути на пiдкреслене Повернутися до сервiс-контрактiв. Або можна вибрати пункт ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.

Якщо у формi з'явилось повiдомлення про помилку

Можливо сервiс-конракт не було вiдкрито, оскiльки його час дiї перетинається з часом дiї вже зареєстрованого сервiс-контракту на той же самий iдентифiкатор та туж саму послугу. Змiнiть або iдентифiкатор, або послугу, або строк дiї сервiс-контракту.

GradSoft © 1999-2003