Якi атрибути має сервiс-контракт в БС

Таблиця мiстить поля з наступними даними про сервiс-контракти:

Як продивитись всi сервiс-контракти користувача
(знак '••' у верхньому лiвому кутку таблицi сервiс-контрактiв)

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак '••' у верхньому лiвому кутку таблицi. Пiсля цього у таблицi додатково з'являться строки сiрого кольору з iнформацiєю про сервiс-контракти користувача, строк дiї яких закiнчився бiльше нiж рiк тому. Знак '••' змiниться на знак '•'.
Щоб убрати iз таблицi строки зi старими контрактами, потрiбно клацнути на пiдкреслений знак '•' у верхньому правому кутку таблицi. Пiсля цього у таблицi будуть вiдображеннi лише дiючи контракти та тi контракти строк дiї яких закiнчився на протязi останнiх 12 мiсяцiв.

Як вiдкрити новий сервiс-контракт

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений зелений знак + у верхньому правому кутку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Новий сервiс-контракт, яка дозволяє ввести атрибути нового сервiс-контракту. Для пiдтвердження внесених даних потрiбно натиснути на кнопку Внести. Тодi з'явиться повiдомлення Сервiс-контракт додано.

Для повернення до перегляду таблицi сервiс-контрактiв потрiбно клацнути на пiдкреслене Повернутися до сервiс-контрактiв. Або можна вибрати пункт ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.

Як внести змiни до сервiс-контракту

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений синiй знак * у строчцi потрiбного сервiс-контракту. Пiсля цього з'явиться форма Сервiс-котракт: внесення змiн, яка дозволяє вносити змiни до атрибутiв сервiс-контракту. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути на кнопку Змiнити. Тодi з'явиться повiдомлення Змiни внесено.

Для повернення до перегляду таблицi сервiс-контрактiв потрiбно клацнути на пiдкреслене Повернутися до сервiс-контрактiв. Або можна вибрати пункт ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.

Як видалити сервiс-контракт

Для цього потрiбно клацнути на червоний пiдкреслений знак х у строчцi потрiбного сервiс-контракту. Пiсля цього з'явиться форма Сервiс-котракт: видалення для видалення сервiс-контракту в якiй вказується, який саме сервiс-контракт буде видалено. Для видалення вибраного сервiс-контракту потрiбно натиснути кнопку Видалити.

Пiсля цього з'явиться форма Сервiс-контракт з повiдомленням Сервiс-контракт видалено.

Для повернення до перегляду таблицi сервiс-контрактiв потрiбно клацнути на пiдкреслене Повернутися до сервiс-контрактiв. Або можна вибрати пункт ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.

Як внести змiни до атрибутiв договору
(знак зверху таблицi сервiс-контрактiв.)

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений синiй знак зверху таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Редагування договору, яка дозволяє ввести номер, назву договору та строк його дiї. Для пiдтвердження внесених даних потрiбно натиснути на кнопку OK.

Для повернення до перегляду таблицi сервiс-контрактiв потрiбно вибрати пункт ДоговiрОсновного меню для роботи з користувачем.

GradSoft © 1999-2003