Зони маршрутизацiї.

БС дозволяє проводити тарифiкацiю використання iнтернет-ресурсiв в залежностi вiд маршруту проходження даних, наприклад, дозволяє вводити рiзну оплату для трафiку в межах України, та в межах мiста Києва.
Таким чином, автономнi системи, або мережi занесенi до рiзних зон (областей) маршрутизацiї у БС будуть тарифiкуватись за рiзними цiнами.
Автоматично у БС створюються наступнi областi маршрутизацiї Device - в середенi пристрою, Local - локальна мережа,Domestic - в межак країни, Foreign - за межами країни.
Дивiться також Зони ip-мереж, Зони автономних систем

Як занести нову область маршрутизацiї

Для створення нової областi маршрутизацiї потрiбно клацнути по пiдкресленому '+' у заголовку таблицi Довiдник областей маршрутизацiї. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле для введення назви областi маршрутизацiї та поле для введення коментарiв Подробицi. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'Внести'.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Як редагувати назву областi маршрутизацiї

Для редагування назви потрiбно клацнути по пiдкресленому номеру вiдповiдної областi маршрутизацiї у таблицi Довiдник областей маршрутизацiї. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле 'Назва' для введення назви область маршрутизацiї, та поле для введення коментарiв Подробицi. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку 'Змiнити'.

GradSoft © 1999-2003