Курси валют

Розрахункова валюта - валюта, в якiй в БС ведуться особовi рахунки клiєнтiв провайдера.
Курс валют - курс розрахункової валюти вiдносно курсу валюти платежу. ( Наприклад: 5.44 гр./у.о. )

Як продивитись курс валют за певне число

Для того щоб продивитись курс за певне число, потрiбно вибрати у полi Дата необхiдну дату, та натиснути кнопку Показати. У полi UNIT з'явиться курс за вибране число.

Як змiнити курс валют

Для змiни курсу за певну дату, спочатку потрiбно вибрати цю дату у полi Дата та натиснути кнопку Показати, потiм ввести в поле UNIT вартiсть однiєї умовної одиницi в гривнях та натиснути кнопку Змiнити. Значення курсу потрiбно вводити використовуючи точку мiж гривнями та копiйками.
Якщо змiни були внесенi у вiдповiдному форматi, то з'являється повiдомлення Операцiя успiшно завершена .
В iншому випадку це повiдомлення не вiдображається, i у полi UNIT з'являється старе значення курсу.

Для чого використовується кнопка С бiля поля дати.

Якщо натиснути на кнопку с, у полi дата буде вiдображена поточна дата.

GradSoft © 1999-2003