Якi значення мають поля форми Параметри системи

Форма Параметри системи дозволяє встановлювати наступнi параметри:

  • Особистий рахунок виконавця: - поле для вводу номера особового рахунку виконавця - користувача це користувач реквiзити, якого використовуються при виписуваннi рахункiв або оформленi iнших офiцiальних документiв.
  • e-mail виконавця: - поле для вводу електронної адреси виконавця.
  • Законодавство - встановлення за яким законодавством росiйським чи українським будуть нараховуватись податки.
  • Ставка ПДВ, % - встановлення ставки ПДВ в процентах, яка буде використовуватись при пiдрахунках (див.) За домовленiстю вважається 20%.

Як встановлювати параметри системи

Пiсля того як в полях форми Параметри системи вказанi потрiбнi значення потрiбно натиснути на кнопку Внести. Пiсля цього з'явиться повiдомлення Змiни внесенi.

Як перейти до форм, що дозволяють працювати з даним и користувача.

Щоб перейти до форм, якi дозволяють працювати з даними користувача, потрiбно клацнути на пiдкреслену "назву" виконавця, поруч з полем Особовий рахунок виконавця. Пiсля цього з'явиться форма з реквiзитами користувача - Облiкова iнформацiя користувача та основне меню для роботи з користувачем, яке дозволяє працювати з iншою iнформацiєю про виконавця.

GradSoft © 1999-2003