Якi реквiзити користувача можна змiнювати у
формi Облiкова iнформацiя користувача - редагування.

Змiнювати можна всi реквiзити представленi у формi Облiкова iнформацiя користувача.

Як змiнювати реквiзити користувача.

Для цього потрiбно внести необхiднi змiни у вiдповiднi поля та клацнути на кнопку Змiнити. Пiсля цього з'явиться форма Редагування облiкової iнформацiї користувача з повiдомленням Змiни внесено.

Для того щоб вийти з форми не запам'ятовуючи внесенi змiни потрiбно натиснути на кнопку Вiдмiнити.Пiсля цього з'явиться форма Редагування облiкової iнформацiї користувача з повiдомленням Редагування вiдмiнено.

Для того щоб перейти до редагування реквiзитiв користувача клацнiть на пiдкреслене слово Редагування. Пiсля цього з'явиться форма Облiкова iнформацiя користувача - редагування.

Для того щоб переглянути реквiзити користувача клацнiть на пiдкреслене слово Перегляд. Пiсля цього з'явиться форма Облiкова iнформацiя користувача..

GradSoft © 1999-2003