Як знайти користувача за реквiзитами

Пiсля, того як вибрано пункт меню Пошук з'явиться форма для пошуку користувача.

Для того щоб знайти користувача потрiбно заповнити поля реквiзитiв, значення яких вiдомо. Пiсля цього натиснути на кнопку Шукати.

У випадку вдалого пошуку з'явиться таблиця, яка мiстить список всiх користувачiв БС з заданими реквiзитами.

Якщо у базi даних БС не має користувача з заданими реквiзитами, то система видає повiдомлення Користувачiв не знайдено.

Якщо жодне з полiв форми пошуку не буде заповнено, пiсля того як буде натиснуто Шукати, з'явиться таблиця, яка мiстить список всiх користувачiв БС.

Як шукати користувача за старими реквiзитами

Для цього потрiбно вибрати опцiю Шукати в iсторiї змiни реквiзитiв. Набрати старi данi користувача та натиснути на кнопку Пошук. Пiсля цього з'явиться таблиця з користувачами, для яких колись реквiзити мали введенi значення.
Якщо для користувача на цей час дiйснi атрибути, введенi у полях форми пошук, то при увiмкнутiй опцiї Шукати в iсторiї змiни реквiзитiв цей користувач знайдений не буде.

Як працювати з реквiзитами користувача

Для роботи з реквiзитами користувача потрiбно у таблицi користувачiв клацнути по його пiдкресленiй назвi. Пiсля цього з'явиться форма Облiкова iнформацiя користувача яка дозволяє переглядати, редагувати iнформацiю про користувача, та Основне меню для роботи з користувачем, яке дозволяє переходити до форм, якi використовуються для створення та перегляду його контрактiв, виписки рахункiв i т. п.

Як ще можна знайти користувача

Дивiться Пошук користувача у БС

GradSoft © 1999-2003