Основне меню для роботи з користувачем надає можливiсть швидкого переходу до форм роботи з договорами, рахунками, сервiс-контрактами користувача, з його реквiзитами i т.п. Основне меню для роботи з користувачем знаходиться угорi усiх форм, в яких представлена iнформацiя про користувача i внизу головного меню.
Рис

Для переходу до Основного меню для роботи з користувачем необхiдно знайти користувача (як це зробити див.) Пiсля цього з'явиться форма Облiкова iнформацiя користувача, а вгорi буде вiдображене Основне меню для роботи з користувачем. Дивiться малюнок.

Пункт Бiзнес-центр вiдображається, тiльки якщо використання бiзнес-центрiв включене в конфiгурацiю БС.

GradSoft © 1999-2003