Користувачi БС

Користувачами БС можуть бути працiвники компанiї iнтернет-провайдера, замовники iнтернет послуг i т.п. Щоб користувач мав доступ до БС вiн повинен мати хоча б один вхiдний iдентифiкатор i вiдповiдний цьому iдентифiкатору вхiдний пароль. При запуску БС користувач вводить свiй логiн (iдентифiкатор) та пароль, пiсля цього БС вiдображає вiдповiднi данi. Як заводити користувачевi логiн i пароль, визначати його права доступу до БС, дивиться далi по тексту .

Як працювати з реквiзитами користувача

Для роботи з реквiзитами користувача необхiдно в таблицi користувачiв клацнути по його пiдкресленiй назвi. Пiсля чого з'явиться форма 'Облiкова iнформацiя користувача', що дозволяє переглядати, редагувати iнформацiю про користувача. Унизу форми Облiкова iнформацiя користувача утримується Основне меню для роботи з користувачем, яке дозволяє переходити до форм, використовуваним для створення i перегляду його контрактiв, виписки рахункiв i т.п.

Як створити нового користувача

Для створення нового користувача БС необхiдно вибрати один з пiдпунктiв пункту меню 'Користувачi'

Як знайти користувача БС

Пошук користувача в БС можна проводити декiлькома шляхами:

Пiсля того, як користувач знайдений одним з цих способiв, вiдображається форма 'Облiкова iнформацiя користувача ', що дозволяє переглядати, редагувати iнформацiю про користувача. Крiм того, з'явиться Основне меню для роботи з користувачем, що дозволяє переходити до форм створення i перегляду його контрактiв, статистки i т.п.

Як змiнювати iнформацiю про користувача, вносити новi договори i т.п.

Для переходу до форм, що дозволяють переглядати, редагувати iнформацiю про користувача, створювати i переглядати його контракти i т.п., необхiдно вибрати (знайти) користувача одним зi шляхiв, що описанi вище, i вибрати його в таблицi.
Пiсля цього з'явиться форма 'Облiкова iнформацiя користувача'. Крiм того, з'явиться Основне меню для роботи з користувачем.

Як визначити права (рiвень доступу до БС) користувача

Для визначення прав (рiвень доступу до БС) користувача необхiдно скористатися пунктом Права Основного меню для роботи з користувачем.
Для змiни прав користувача-оператора можна використовувати пiдпункт 'Оператори' пункту меню 'Адмiнiстратор'.

Як завести логiн (iдентифiкатор) користувача

Логiн користувача визначається при вiдкриттi для нього сервiс-контракту. Як створити новий сервiс-контракт, дивитеся в роздiлi Договiр. Де вноситься новий iдентифiкатор, дивиться в роздiлi Сервiс-контракт - "Створення нового контракту".

Як вiдкрити сервiс-контракт для користувача (користувач уже знайдений одним зi шляхiв, що описанi вище)

Для цього необхiдно в Основному меню для роботи з користувачем вибрати пункт Договiр Подробицi дивитеся в роздiлi Договiр.

Як завести пароль для користувача (користувач уже знайдений одним зi шляхiв, що описанi вище)

Для вже iснуючого логiна користувача завести пароль можна в пунктi Основного меню для роботи з користувачем - Iдентифiкатор.

GradSoft © 1999-2003