Як продивитись старi атрибути користувача

У полi дати потрiбно вибрати необхiдну дату (при першому вiдображенi форми вiдображаються атрибути дiйснi на цей час, а у полi дати мiститься Дiючi атрибути.) Пiсля цього потрiбно клацнути на кнопку Показати. Тодi у полях реквiзитiв будуть вiдображенi атрибути, якi були внесенi у вибраний день.

Як редагувати дiйснi атрибути

Для того щоб перейти до форми редагування атрибутiв користувача потрiбно клацнути на пiдкреслене слово Редагування . Пiсля цього з'явиться форма для внесення змiн до реквiзитiв користувача - форма Облiкова iнформацiя користувача - редагування.

Як продивитись дiйснi атрибути користувача

Для того щоб продивитись дiйснi атрибути користувача можна у полi дати вибрати Дiючi атрибути). Пiсля цього потрiбно клацнути на кнопку Показати. Тодi у формi Iсторiя змiни атрибутiв користувача у полях реквiзитiв будуть вiдображенi дiйснi на цей час атрибути.

Крiм того можна клацнути на пiдкреслене слово Перегляд. Пiсля цього з'явиться форма Облiкова iнформацiя користувача.

GradSoft © 1999-2003