Оператори

Користувачей БС подiляють за правами доступу до даних БС на
користувачей ('End user') та операторiв:

Права користувачу призначаються за допомогою пункту меню Права Основного меню для роботи з користувачем.
Якщо користувач є оператором то його права можна змiнити за допомогою пункту Оператори.

Як редагувати данi, що стосуються оператора

Для редагування iнформацiї про оператора потрiбно клацнути по пiдкресленому знаку * у вiдповiднiй строчцi. Пiсля цього з'явиться форма Права, яка мiстить поля для внесення змiн до даних. Для пiдтвердження внесених змiн у формi Права потрiбно натиснути кнопку 'Змiнити'.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятаються.

Як перейти до форми Права

Для цього потрiбно клацнути по пiдкресленому знаку * у вiдповiднiй строчцi. Пiсля цього з'явиться форма Права, яка дозволяє змiнювати права оператора, строку якого було вибрано.

Як змiнювати права користувача БС

У полi Група потрiбно вибрати групу за правами доступу, до якої повинен належати оператор (користувач) i натиснути кнопку 'Змiнити'.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як приписати користувача до певного пiдроздiлу

У полi Пiдроздiл потрiбно вибрати пiдроздiл до якого повинен належити оператор (користувач) i натиснути кнопку 'Змiнити'.
Якщо вибрати default, то це буде означати, що користувач не належить до жодного з iснуючих пiдроздiлiлв.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як видалити оператора

У полi Група потрiбно вибрати групу 'End user.' i натиснути кнопку 'Змiнити'. Пiсля цього користувача буде видалено iз таблицi операторiв. При цьому, користувача з вiдповiдним iдентифiкатором видалено не буде, але в нього вже не буде прав оператора.

Як призначити нового оператора

Для того щоб створити нового оператора потрiбно вiдповiдному користувачу призначити новi права, вибравши для нього пункт Права Основного меню для роботи з користувачем. Пiсля цього з'явиться форма Права, яка дозволяє призначати права цьому користувачу. Тодi у полi Група потрiбно вибрати одну iз груп 'Dealer, Manage/operator, Chief, Internal system user' або 'Administrator' i натиснути кнопку 'Змiнити'.

Як використовується група 'Internal system user'

Якщо користувачу призначити права 'Internal system user', то робота цього користувача буде тарифiкуватись у вiдповiдностi з його сервiс-контрактами, але цей користувач не буде мати доступ до Web-iнтерфейсу БС.

GradSoft © 1999-2003