Звiти

БС дозволяє автоматично створювати звiти, якi формуються на основi iнформацiї в БС про користувачей (рахункiв, сплат i т.п.) та iнформацiї про використання ресурсiв.

GradSoft © 1999-2003