Користувач

Користувач послугами Internet може продивитись наступнi данi:

  • Стан рахунку. (Поточний баланс та баланс за минулi 12 мiсяцiв)
  • Детальну статистику. (За вибраний користувачем перiод часу)
  • Виписанi рахунки з можливiстю друку, вiдправлення по електроннiй поштi та пiдтвердження, що рахунок було отримано.
  • Власнi реквiзити (прiзвище, назва органiзацiї i т.п), з можливiстю редагування та перегляду iсторiї змiни реквiзитiв.

Користувач може одержати необхiдну iнформацiю, яка стосується тарифiкацiї послуг:

  • Переглянути якi тарифнi плани, зазначенi в його договорi.
  • Переглянути всi тарифнi плани, якi пiдтримуються провайдером.
  • Переглянути групи тимчасових обмежень, що використовуються при роботi тарифiв.
GradSoft © 1999-2003