Iнформацiя про видiленнi лiнiї

Як зареєструвати нову видiлену лiнiю

Для того щоб зареєструвати нову видiлену лiнiю потрiбно вибрати + у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поля для введення вiдповiдних даних. Як заповнювати цi поля дивiться

Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку Внести.

Як редагувати данi про видiлену лiнiю

Для редагування даних про видiлену лiнiю потрiбно клацнути по пiдкресленому знаку * у вiдповiднiй строчцi. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поля для внесення змiн до даних. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку Змiнити. Про те, що змiни внесенi вдало, iнформує повiдомлення Запис оновлено.

Як видалити видiлену лiнiю

Щоб видалити видiлену лiнiю потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому х. Пiсля цього з'явиться iнформацiя про IP-адресу, яка була вибрана для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку Видалити. Про те, що видалення пройшло вдало, iнформує повiдомлення Запис видалено.

GradSoft © 1999-2003