IP-Мережi

БС дозволяє по рiзному тарифiкувати доступ через рiзнi IP-мережi. Якi саме будуть цiни трафiку через певну мережу визначається до якої зони (областi) маршрутизацiї вона вiднесена у БС.
Дивiться також Зони маршрутизацiї

Як занести IP-мережу до довiдника

Для занесення нової мережi потрiбно вибрати + у заголовку таблицi Довiдник ip-мереж. Пiсля цього зявиться форма, яка мiстить поле для введення адреси мережi Адреса мережi, та поле для вибору областi маршрутизацiї Область маршрутизацiї. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку Внести.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись, то внесенi данi не запамятовуються.

Як редагувати данi про IP-мережу

Для редагування даних потрiбно клацнути по пiдкресленому номеру вiдповiдної мережi у таблицi Довiдник ip-мереж. Пiсля цього зявиться форма, яка мiстить старi данi та поле для введення нової адреси мережi Адреса мережi, та поле для вибору областi маршрутизацiї Область маршрутизацiї. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку Змiнити.

Як видалити IP-мережу iз довiдника

Щоб видалити мережу потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому х. Пiсля цього зявиться данi мережi, яку було вибрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку Видалити.

GradSoft © 1999-2003