Якi значення мають поля таблицi сплат

Поля таблицi мають наступнi значення:

Як додавати нову сплату

Для цього потрiбно у кутку таблицi клацнути по пiдкресленому знаку +. Пiсля цього з'явиться форма Нова сплата яка дозволяє внести нову сплату.

Як видалити сплату

Для цього потрiбно у строчцi, що вiдповiдає потрiбнiй сплатi натиснути на пiдкреслений знак x. Пiсля цього з'явиться форма Сплати: видалення яка дозволяє видалити вибрану сплату.
У формi Сплати: видалення буде вiдображена вибрана для видалення сплата. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути Видалити. Пiсля цього з'явиться повiдомлення Видалення виконано.

Якщо не вдається видалити сплату.

Можливо вибрана для видалення сплата прив'язана до певного рахунку. Так це чи нi можна перевiрити у пунктi Розрахунковi документи. Для того щоб цю сплату все ж таки видалити потрiбно вiдв'язати її вiд рахунку використовуючи пункт Основного меню для роботи з користувачем Виписанi рахунки

Як прив'язати або вiдв'язати сплату вiд рахунку.

Зв'язок сплати i певного рахунку можна встановити використовуючi пункт Основного меню для роботи з користувачем Виписанi рахунки

Як редагувати сплату

Для цього потрiбно у строчцi, що вiдповiдає потрiбнiй сплатi натиснути на пiдкреслений знак *. Пiсля цього з'явиться форма Сплати: редагування яка дозволяє редагувати вибрану сплату.
У формi Сплати: редагування буде вiдображена вибрана для редагування сплата. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути Змiнити. Пiсля цього з'явиться повiдомлення Змiни внесено.

Якi поля можна редагувати у формi Сплати: редагування .

Завжди можна вiдредагувати поле Примiтки.
Також у полi Субрахунок можна вибрати вiдповiдний субрахунок для сплати. Однак для однiєї сплати це можна зробити тiльки один раз. Пiсля того як субрахунок вибрано, змiнити його вже не можливо.

  • для вибору дати Дата.
  • для визначення способу сплати Тип сплати.
    В дебет.- якщо вiдмiчено, то кошти заносяться в дебiт рахунку, якщо не вiдмiчена, то сума сплати заноситься в кредит (тобто знiмається з рахунка);
  • для вводу суми сплати Сума, у.о. Сума, що вводиться в цьому полi вважається "чистою", тобто без податку.
  • для вводу курсу Курс.
  • для вводу суми сплати у гривнях Сума, грн. Сума, що вводиться в цьому полi вважається "чистою".
  • для вибору сервiс-контракту на субрахунок якого буде занесено сплату Сервiс-контракт
  • для вводу примiток Примiтка.

Як внести нову сплату.

Для цього потрiбно по перше для сплати:

Рекомендується щоб курс валют у полi Курс спiвпадав з дiйсним на дату сплати, або було вибрана опцiя Запам'ятати.

Як вийти з форми не запам'ятовуючi внесенi змiни.

Якщо клацнути по пiдкресленому Повернутись до сплат, то ви повернетесь до форми Сплати. Нова сплата, не буде внесена. Також можна вибрати один iз пунктiв Основного меню для роботи з користувачем.

Як вносити суму сплати.

Сума сплати вноситься у поле Сума, у.о. або у Сума, грн. При цьому вважається дiсною сума, яка була внесена останьою. Наприклад, якщо останьою була занесена сума - Sum у поле Сума, грн. то при внесеннi сплати буде вважатись, що сума сплати дорiвнює Sum. Якщо при цьому перейти до поля Сума, у.о. (клацнути по ньому), то у ньому буде вiдображена сума Sum в умовних одиницях, перерахована вiдповiдно до курсу валют вiдображеного у полi Курс.

Як внести змiни до курсу валют

У полi Курс потрiбно ввести курс, та вибрати опцiю Запам'ятати. Пiсля цього потрiбно клацнути на кнопку Внести. Тодi курс валют на дату, яка стояла у полi Дата буде змiнено вiдповiдно до внесених даних та нову сплату буде занесено до таблицi сплат, з'явиться форма Нова сплата з повiдомленням Нову сплату внесено. Курс змiнено

Як продивитись курс валют

Для цього потрiбно клацнути на кнопку Показати, тодi у полi Курс буде вiдображено курс Бiлiнгу дiйсний на дату яка вибрана у полi для введення дати сплати.

GradSoft © 1999-2003