Прив'язка приладiв

В БС для облiку використання ресурсiв на певнiй площадцi потрiбно зареєструвати, до яких саме сервисiв надається доступ на цiй площадцi i через якi пристрої проводитсья тарифiкацiя. Це робиться наступним чином: при встановленнi модуля БС на площадцi, пристрою, що буде обслуговувати певний вид сервiса, присвоюється ключ - "ключ пристрою". Доступ на площадцi до вказаного сервiсу через БС надається лише при умовi, що у БС вказано зв'язок Площадка - Сервiс - Ключ пристрою. Для того щоб встановити цей зв'язок у БС використовують пункт меню Прив'язка приладiв

Як внести до БС нову прив'язку

Для створення ного зв'язку потрiбно клацнути по пiдкресленому '+' у заголовку таблицi Прив'язка приладiв. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле для введення площадки для якої вводяться даннi, поле для введення виду послуги яка буде надаватися та поле для введення ключа пристрою через який буде проходити тарифiкацi сервiсу на вказанiй площадцi. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'Внести'.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Як редагувати прив'язку

Для редагування назви потрiбно клацнути по пiдкресленому номеру вiдповiдної площадки у таблицi Прив'язка приладiв. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поля 'Площадка', 'Послуга' та 'Ключ пристрою'. Для пiдтвердження внесених до цих полiв змiн потрiбно натиснути кнопку 'Змiнити'.

Як видалити прив'язку

Щоб видалити прив'язку сервiсу до площадки та пристрою потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому 'х'. Пiсля цього з'явиться номер площадки, сервiс та ключ пристрою, який встановлено на площадцi для тарифiкацiї сервiсу. Для пiдтвердження видалення вибраної прив'язки потрiбно натиснути кнопку 'Видалити'.

Як впорядкувати данi в таблицi

Щоб впорядкувати данi в таблицi по одному iз стовпичикiв потрiбно натиснути на пiдкресленну назву цього стовпчика. Пiсля цього строки таблицi будуть вiдображеннi таким чином, що данi у вибраному стовпчику будуть розташованi в алфавiтному порядку.

GradSoft © 1999-2003