Як знайти користувача

Пiсля, того як вибрано пункт меню Без пiдроздiлу з'явитьтся перелiк початкових букв всiх iдентифiкаторiв користувачiв БС, якi не належать до жодного з пiдроздiлiв. Пiсля цього потрiбно клацнути на пiдкреслену букву з якої починається iдентифiкатор користувача якого ми шукаємо. Тодi з'явиться перелiк всiх iдентифiкаторiв, якi починаються з вибраної букви (iдентифiкатори користувачiв, якi не належать до жодного з пiдроздiлiв). Серед них потрiбно вибрати необхiдний iдентифiкатор i клацнути по ньому. Пiсля цього з'явитьтся форма Облiкова iнформацiя користувача яка дозволяє переглядати, редагувати iнформацiю про користувача, та Основне меню для роботи з користувачем, яке дозволяє переходити до форм, якi використовуються для створення та перегляду його контрактiв, виписки рахункiв i т. п.

Як ще можна знайти користувача

Дивiться Пошук користувача у БС

GradSoft © 1999-2003