Пiдроздiли

Як створити новий пiдроздiл

Для створення нового пiдроздiлу потрiбно вибрати '+' у заголовку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле для введення назви пiдроздiлу. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'ОК'. У випадку успiшного створення нового пiдроздiлу з'являється повiдомлення 'Операцiя виконана успiшно'.

Як редагувати назву пiдроздiлу

Для редагування назви пiдроздiлу потрiбно клацнути по нiй у таблицi пiдроздiлiв. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле 'Назва' для введення назви пiдроздiлу. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку 'ОК'. Про те, що змiни внесенi вдало, iнформує повiдомлення 'Операцiя виконана успiшно'.

Як видалити пiдроздiл

Щоб видалити пiдроздiл потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому 'х'. Пiсля цього з'явиться назва пiдроздiлу, який було вибрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку 'Видалити'. Про те, що видалення пройшло вдало, iнформує повiдомлення 'Операцiя виконана успiшно'

GradSoft © 1999-2003