Як створити нового користувача dial-up

Створення нового користувача dial-up проходить в декiлька етапiв.

 1. Спочатку необхiдно вибрати пункт меню Новий користувач ... комут. з'єднання та у формi Новий користувач dial-up, що з'явиться, вибрати фiзичною чи юридичною особою буде новостворений користувач
  Якщо користувач є юридичною особою то у формi потрiбно поставити у вказаному мiстi вiдмiтку. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку Далi.
  Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач dial-up- реквiзити
 2. Внести реквiзити користувача до облiкової картки
  Заповнити форму Новий користувач dial-up - реквiзити, та пiдтвердити введенi данi, як заповнювати цю форму див. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач dial-up - договiр та сервiс-контракт.
 3. Внести атрибути договору та сервiс-контракту
  Заповнити форму Новий користувач dial-up - договiр та сервiс-контракт, та пiдтвердити введенi данi, як заповнювати цю форму див. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач dial-up - пiдтвердьте створення.
 4. Пiдтвердити ранiш введенi даннi
  Якщо даннi в формi Новий користувач dial-up - пiдтвердьте створення, коректнi то потрiбно пiдтвердити створення нового користувача, як працювати з цiєю формою див. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї з повiдомленням про успiшне створення користувача.
  Далi можна працювати з iншими пунктами меню БС або скористатись посиланнями у формi, дивiться малюнок:
  Мал.

Як заповнювати форму Новий користувач dial-up - реквiзити

У поля форми потрiбно внести вiдповiднi реквiзити користувача. Поля форми, якi потрiбно заповнити обов'язково, вiдмiченi червоною зiрочкою *.
Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути на кнопку Далi. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - договiр та сервiс-контракт.

 • Якщо потрiбно змiнити статус користувача - чи є вiн фiзичною чи юридичною особою, потрiбно повернутись до попередньої форми натиснувши на кнопку Назад.
 • Якщо натиснути на кнопку Достатньо, то буде вiдображена форма Новий користувач dial-up - пiдтвердьте створення, з повiдомленням про створення нового користувача для якого буде заведена тiльки облiкова картка, тобто процес створення користувача буде зупинено на етапi створення облiкової картки користувача.

Як заповнювати форму Новий користувач dial-up - договiр та сервiс-контракт

Форма Новий користувач dial-up - договiр та сервiс-контракт дозволяє:

Поля форми, якi потрiбно заповнити обов'язково, вiдмiченi червоною зiрочкою *.
Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути на кнопку Далi. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач dial-up - пiдтвердьте створення, з повiдомленням про створення нового користувача для якого буде заведена облiкова картка, договiр та сервiс-конракт.

 • Для повернення до попереднiх форм потрiбно натиснути на кнопку Назад.

Як працювати з формою Новий користувач dial-up - пiдтвердьте створення

В цiй формi вiдображається iнформацiя про даннi, що будуть внесенi до БС. Якщо даннi
Для пiдтвердження створення нового користувача потрiбно натиснути на кнопку Пiдтвердити. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач dial-up з повiдомленням про успiшне створення користувача.

 • Для повернення до попереднiх форм потрiбно натиснути на кнопку Назад.
GradSoft © 1999-2003