Як створити нового користувача з видiленою лiнiєю

Створення нового користувача видiленої лiнiї проходить в декiлька етапiв.

 1. Спочатку необхiдно вибрати пункт меню Новий користувач ... видiлена лiнiя та у формi Новий користувач видiленої лiнiї,що з'явиться, вибрати фiзичною чи юридичною особою буде новостворений користувач
  Якщо користувач є юридичною особою то у формi потрiбно поставити у вказаному мiстi вiдмiтку. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку Далi.
  Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - реквiзити
 2. Внести реквiзити користувача до облiкової картки
  Заповнити форму Новий користувач видiленої лiнiї - реквiзити, та пiдтвердити введенi данi, як заповнювати цю форму див.). Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - договiр та сервiс-контракт.
 3. Внести атрибути договору та сервiс-контракту
  Заповнити форму Новий користувач видiленої лiнiї - договiр та сервiс-контракт, та пiдтвердити введенi данi, як заповнювати цю форму див. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - параметри тарифiкацiї.
 4. Внести данi, якi визначатимуть параметри та спосiб тарифiкацiї видiленої лiнiї
  Заповнити форму Новий користувач видiленої лiнiї - параметри тарифiкацiї, та пiдтвердити введенi данi, як заповнювати цю форму див. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - пiдтвердьте створення.
 5. Пiдтвердити ранiш введенi даннi
  Якщо даннi в формi Новий користувач видiленої лiнiї - пiдтвердьте створення, коректнi то потрiбно пiдтвердити вiдображеннi даннi, як заповнювати цю форму див. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї з повiдомленням про успiшне створення користувача видiленої лiнiї.
  Далi можна працювати з iншими пунктами меню БС або скористатись посиланнями у формi, дивiться малюнок:
  Мал.

Як заповнити форму Новий користувач видiленої лiнiї - реквiзити

У поля форми потрiбно внести вiдповiднi реквiзити користувача. Поля форми, якi потрiбно заповнити обов'язково, вiдмiченi червоною зiрочкою *.
Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути на кнопку Далi. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - договiр та сервiс-контракт.

 • Якщо потрiбно змiнити статус користувача - чи є вiн фiзичною чи юридичною особою, потрiбно повернутись до попередньої форми натиснувши на кнопку Назад.
 • Якщо натиснути на кнопку Достатньо, то буде вiдображена форма Новий користувач видiленої лiнiї - пiдтвердьте створення, з повiдомленням про створення нового користувача для якого буде заведена тiльки облiкова картка, тобто процес створення користувача буде зупинено на етапi створення облiкової картки користувача.

Як заповнити форму Новий користувач видiленої лiнiї - договiр та сервiс-контракт

Форма Новий користувач видiленої лiнiї - договiр та сервiс-контракт дозволяє:

Поля форми, якi потрiбно заповнити обов'язково, вiдмiченi червоною зiрочкою *.
Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути на кнопку Далi. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї - параметри тарифiкацiї.

 • Для повернення до попереднiх форм потрiбно натиснути на кнопку Назад.
 • Якщо натиснути на кнопку Достатньо, то буде вiдображена форма Новий користувач видiленої лiнiї - пiдтвердьте створення, з повiдомленням про створення нового користувача для якого буде заведена облiкова картка, договiр та сервiс-конракт, ( данi про видiлену лiнiю не запам'ятовуються).

Як заповнити форму Новий користувач видiленої лiнiї - параметри тарифiкацiї

Ця форма дозволяє заповнити всi даннi для реєстрацiї видiленої лiнiї у БС. Як заповнити цю форму для рiзних способiв тарифiкацiї дивiться:

Як працювати з формою Новий користувач видiленої лiнiї - пiдтвердьте створення

В цiй формi вiдображається iнформацiя про даннi, що будуть внесенi до БС. Якщо даннi
Для пiдтвердження створення нового користувача потрiбно натиснути на кнопку Пiдтвердити. Пiсля цього з'явиться форма Новий користувач видiленої лiнiї з повiдомленням про успiшне створення користувача.

 • Для повернення до попереднiх форм потрiбно натиснути на кнопку Назад.
GradSoft © 1999-2003