Як приписати користувача до бiзнес-центру

Для цього потрiбно у полi Iдентифiкатор набрати iдентифiкатор бiзнес-центру, до якого повинен вiдноситись користувач. Пiсля цього натиснути на кнопку Призначити. Пiсля цього з'явиться повiдомлення Користувача успiшно додано до бiзнес-центру.

Як видалити користувача з бiзнес-центру

Для цього потрiбно у полi Iдентифiкатор видалити iдентифiкатор бiзнес-центру, до якого належить користувач та залишити це поле пустим. Пiсля цього натиснути на кнопку Призначити. Пiсля цього з'явиться повiдомлення Користувача успiшно видалено з бiзнес-центру.

GradSoft © 1999-2003