Бiзнес-центри


Пункт Бiзнес-центр, який дозволяє працювати з формою Бiзнес-центр вiдображається тiльки якщо використання бiзнес-центрiв включено до конфiгурацiї БС.

Як створити новий бiзнес-центр

Щоб зареєструвати в БС новий бiзнес-центр потрiбно клацнути по пiдкресленому '+' у верхньому правому кутку таблицi. Пiсля цього з'явиться форма, яка дозволяє ввести необхiдну iнформацiю. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'ОК'. Обов'язковими для заповняння є поля: 'Назва', 'iдентифiкатор', 'IP-адреса', 'Community'. Якщо хоча б одне з цих полiв не заповнено, то пiсля того як було натиснуто 'ОК', з'являється повiдомлення 'Не всi обов'язковi поля заповненi'. У випадку успiшного завершення операцiї вiдкриття нового бiзнес-центру з'являється повiдомлення 'Новий бiзнес-центр успiшно створено'.

Як видалити бiзнес-центр

Для видалення старого бiзнес-центру потрiбно в строчцi таблицi, що вiдповiдає цьому центру, клацнути по пiдкресленому знаку'х'. Пiсля цього з'явиться форма в якiй вiдображається iнформацiя про вибраний для видалення бiзнес-центр. Якщо натиснути кнопку 'Видалити', то бiзнес-центр буде видалено, система повернеться до вiдображення таблицi бiзнес-центрiв i з'явиться повiдомлення 'Бiзнес-центр успiшно видалено'.
Якщо з'явилось повiдомлення Неможливо видалити бiзнес-центр, то це може означати, що до бiзнес-центру приписанi користувачi БС i тому його неможливо видалити.

Як редагувати iнформацiю, що стосується бiзнес-центру

Для редагування даних бiзнес-центру потрiбно у таблицi вибрати клiтину з назвою бiзнес-центру. Пiсля цього з'явиться форма в якiй вiдображається iнформацiя про вибраний бiзнес-центр. Для пiдтвердження внесенних змiн потрiбно натиснути кнопку 'ОК'. Якщо хоча б одне з обов'язкових полiв не заповнено, то з'являється повiдомлення 'Не всi обов'язковi поля заповненi.' В iншому випадку з'являється повiдомлення 'Змiни успiшно внесенi'.

GradSoft © 1999-2003