Якi значення мають поля таблицi рахункiв

Поля таблицi мають наступнi значення:

Що значить стовпчик таблицi - стан

Пiсля того як рахунок було занесено до БС, користувач може прийняти або вiдхилити рахунок i вiдповiдно стан рахунку може бути або прийнято, або не прийнято.

Пiсля того, як до рахунку була прив'язана сплата, його стан змiнюється на частково оплачено чи сплачено.

Як внести новий рахунок

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений зелений знак + у верхньому лiвому кутку таблицi.

Псля цього з'явиться форма яка дозволяє вибрати тип сплати: авансова, пiслясплата.
Пiсля того як вибрано тип сплати потрiбно натиснути на Ok

Тодi з'явиться форма Перiод, яка дозволяє вибрати часовi характеристики сплати. Для пiдтвердження вибраного перiоду потрiбно натиснути на кнопку Ok.

Тодi з'явиться форма для внесення суми, яка буде занесена в рахунок та внесення знижки. Для пiдтвердження даних потрiбно натиснути на кнопку Ok.

Пiсля цього з'явиться таблиця рахункiв з внесеним новим рахунком та повiдомлення Рахунок успiшно зареєстровано.

Якi можливостi надає опцiя не посилати автоматично

При внесеннi нового рахунку цей рахунок вiдсилається автоматично до користувача по e-mail. Однак якщо вибрати опцiю не вiдсилати автоматично, то новi рахунки автоматично вiдсилатись не буде.
Для того щоб ця опцiя спрацювала потрiбнно, пiсля того як була вибрана опцiя не посилати автоматично потрiбно натиснути на кнопку Ok.

Як видалити рахунок x

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак x у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Пiсля цього з'явиться форма, яка дозволяє продивитись рахунок, вибраний для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути на кнопку Видалити. iсля цього з'явиться таблиця рахункiв з повiдомленням Рахунок успiшно видалено

Якщо рахунок не вдається видалити

Рахунок можливо не вдалось видалити, оскiльки до нього прив'язано сплату. Перевiрити так це чи нi можна клацнувши на #. Якщо до рахунку прив'язано сплату видалити його не можливо у цьому випадку для того щоб видалити рахунок потрiбно спочатку вiдв'язати вiд нього сплату.

Як прив'язати до рахунку сплату @

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак @ у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Псля цього з'явитьтся форма, у якi вiдображається вибраний рахунок та список сплат. Вибрати сплату можна клацнувши по кружечку злiва. Для пiдтвердження обраної сплати потрiбно натиснути на кнопку Пiдтвердити.

Як продивитись чи прив'язана сплата до рахунку

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак @ у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Псля цього з'явитьтся форма, у якi вiдображається вибраний рахунок та список сплат. Якщо до рахунку прив'язана сплата , то вона буде вiдмiчена.

Як вiдв'язати сплату вiд рахунку #

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак # у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Псля цього з'явиться форма, яка дозволяє вiдв'язати сплату.

Як роздрукувати рахунок P

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак P у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Псля цього з'явиться форма, яка дозволяє продивитись рахунок роздрукувати його на принтерi.

Як вiдiслати рахунок по e-mail M

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак M у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Псля цього з'явиться форма Вiдiслати по e-mail,, яка дозволяє продивитись рахунок та вiдiслати його по e-mail.

Як сформувати накладну вiдповiдну рахунку N

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак N у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Пiсля цього з'явиться форма, у якiй вiдображається накладна, сформована на основi вибраного рахунку.

Як сформувати акт прийому-передачi вiдповiдну рахунку A

Для цього потрiбно клацнути на пiдкреслений знак A у строчцi таблицi, вiдповiдного рахунку. Пiсля цього з'явиться форма, у якiй вiдображається акт прийому-передачi, сформований на основi вибраного рахунку.

GradSoft © 1999-2003