Автономнi системи

БС дозволяє по рiзному тарифiкувати доступ до рiзних автономних систем. Якi саме будуть цiни трафiку через певну автономну систему визначається до якої областi маршрутизацiїї вона вiднесена у БС.
Дивiться також Зони маршрутизацiї

Як занести автономну систему до довiдника

Для занесення нової автономної системи потрiбно вибрати '+' у заголовку таблицi Довiдник автономних систем. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить поле для введення номеру автономної системи Номер автономної системи, та поле для вибору областi маршрутизацiї Область маршрутизацiї. Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку 'Внести'.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись, то внесенi данi не запам'ятовуються.

Як редагувати данi про автономну систему

Для редагування даних потрiбно клацнути по пiдкресленому номеру вiдповiдної автономної системи у таблицi Довiдник автономних систем. Пiсля цього з'явиться форма, яка мiстить старi данi та поле для введення нового номеру автономної системи Номер автономної системи, та поле для вибору областi маршрутизацiї Область маршрутизацiї. Для пiдтвердження внесених змiн потрiбно натиснути кнопку 'Змiнити'.

Як видалити автономну систему

Щоб видалити автономну систему потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому 'х'. Пiсля цього з'явиться номер автономної системи, яку було вибрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку 'Видалити'.

Що значить повiдомлення про помилку
Пiд час внесення нового запису виникла помилка

Якщо при створеннi нового або редагуваннi старого запису в довiднику автономних систем виникло повiдомлення про помилку: Пiд час додавання нового запису виникла помилка, то можливо в поле Номер автономної системи були внесенi не коректнi данi.

У полi Номер автономної системи повинно бути вказано тiльки цiле число. Будь-якi знаки, крiм цифр, введенi в цьому полi приведуть до появи повiдомлення про помилку.

Для повернення до довiдника автономних систем натиснiть на пiдкреслене посилання Список

GradSoft © 1999-2003