Iнтерфейс Бiлiнгової Системи

В пунктах цiєї довiдки по БС вживаються наступнi термiни

Дивiться малюнок №1.
Мал. 1
   

Якщо навести курсор мишки на пункт головного меню, то з'явиться випадаюче меню. Дивiться малюнок №1.

Приклад форми та рiзних елементiв форм, таких як кнопки, поля для вводу i поля для вибору даних, дивiться на малюнку №2. Також приклад форми та приклад посилання дивiться на малюнку №3.
Мал. 2 Форма Курс валют
   

Щоб перейти до форм БС, необхiдно навести мишкою на пункт основного меню потiм на потрiбний пункт у випадаючому меню та клацнути по ньому мишкою. Наприклад для переходу до форми Курс валют потрiбно вибрати пункт меню Рiзне, потiм у випадаючему меню пункт Курс валют, тодi з'явиться форма Курс валют.

Для чого використовується кнопка бiля поля для вибору дати.

Якщо натиснути на кнопку , у полi дата буде вiдображена поточна дата. Наприклад, дивiться рахунок 2.

Приклад таблицi дивiться на малюнку №3.
Мал. 3 Форма Тарифнi плани
   

  • пiдкреслений зелений знак + - додати строку до таблицi, наприклад сервiс-контракт;
  • пiдкреслений червоний знак х - видалення строки з таблицi;
  • пiдкреслений синiй знак * - внести змiни до таблицi.

У вiкнi вiдображаються першi 20 строк таблицi. Для навiгацiї по таблицi використовуються пiдкресленнi знаки пiд таблицею:
   '<<' - попереднi 20;
   '>> ' - наступнi 20.

Основне меню для роботи з користувачем надає можливiсть швидкого переходу до форм, якi дозволяють працювати з договорами, рахунками, сервiс-контрактами користувача, з його реквiзитами i т.п.
Основне меню для роботи з користувачем знаходиться внизу головного меню та вверху всiх форм, в яких представлена iнформацiя стосовно конкретного користувача. Дивiться малюнок №4.
Мал. 4 Основне меню для роботи з користувачем
   

Усi суми в полях форм БС а так само суми, що вносяться при створеннi платежiв, рахункiв i вказуються в тарифних планах записуються в умовних одиницях. Якщо сума вноситься або вiдображається в карбованцях, то це обов'язково вказується окремо .

Для одержання пiдказки по пунктi меню, у якому працює адмiнiстратор, йому необхiдно клацнути по пунктi Допомога головного меню. Пiсля цього з'явиться пункт довiдки БС, у якому будуть описанi можливi дiї з формою. До того ж результатовi приведе послiдовний вибiр пункту меню Допомога, i пункту Справка по поточнiй сторiнцi у випадаючому меню (див. малюнок №5).
Вибравши пункт меню Допомога, а потiм пункт Про програму користувач БС зможе одержати iнформацiю про виробникiв програми.
Рис. 5

GradSoft © 1999-2003