Як знайти користувача БС за iдентифiкатором

Пiсля, того як вибрано пункт меню Пошук по iдентифiкатору з'явиться перелiк початкових букв всiх iдентифiкаторiв користувачей БС. Пiсля цього потрiбно клацнути на пiдкреслену букву з якої починається iдентифiкатор користувача, якого ми шукаємо. Тодi з'явиться перелiк всiх iдентифiкаторiв, якi починаються з вибраної букви. Серед них потрiбно вибрати необхiдний iдентифiкатор i клацнути по ньому. Пiсля цього з'явиться форма Облiкова iнформацiя користувача, яка дозволяє працювати з даними користувача, який має вибраний iдентифiкатор.

Як використовувати поле для вводу Маска iдентифiкатора

Якщо в поле Маска iдентифiкатора ввести послiдовнiсть певних символiв та натиснути на кнопку Пошук, то буде вiдображено список всiх iдентифiкаторiв, якi починаються саме з цiєї послiдовностi символiв.
Якщо таких iдентифiкаторiв не буде знайдено, то з'явиться повiдомлення Користувачi не знайденi

Як ще можна знайти користувача

У випадку, коли користувача не вдалось знайти за iдентифiкатором, наприклад назва iдентифiкатору, за якою проводився пошук, невiрна, можна спробувати знайти його iншими шляхами, дивiться Пошук користувача у БС

Як працювати з реквiзитами користувача, вносити новi договори i т.п.

Дивiться Облiкова iнформацiя користувача .

GradSoft © 1999-2003